Psie centrum POZITIV

 

prenajima halu o rozmeroch 12x18m s umelou trávou pre psie športy. 

Je k dispozícii kuchyňka, WC, miestnosť s klietkami.